> > > Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Навигация по сайту
Последние коментарии
Популярная литература

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Добавлено: 10-04-2014, 13:43
'Облік
Название: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник
Автор: Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М.
Издательство: Рута
Год: 2002
ISBN: 966-7570-77-0
Страниц: 544
Язык: украинский
Качество: нормальное
Формат: pdf
Размер: 20,14 Мб

Це перше систематизоване видання в Україні, складене на підставі ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», діючих П(С)БО та регістрів обліку. В основу викладення матеріалу покладено діючу практику викладання в вузах України, що робить можливим використання його всіма вищими навчальними закладами України, а також технікумами та коледжами. Запропонований підручник узагальнює методичні рекомендації, нормативні акти та окремі публікації з питань організації та ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності. Знання положень та принципів бухгалтерського обліку, на думку авторів, необхідно не лише майбутнім спеціалістам з обліку та управління зовнішньоекономічною діяльністю, але й іншим категоріям майбутніх спеціалістів з економіки та менеджменту. Теоретичні положення, наведені у підручнику, підкріплені прикладами різноманітних господарських операцій, що дає змогу студентам краще розібратись у викладеному матеріалі та здобути практичні навички роботи.
Призначений для студентів відповідних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів та тих, хто самостійно опановує бухгалтерський облік.

ЗМІСТ
Передмова
Методичні вказівки по використанню підручника «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності»
Лекція 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

1.1. Предмет та об'єкти обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Основні завдання курсу та принципи зовнішньоекономічної діяльності
1.3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації
1.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Лекція 2. Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку
2.1. Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту
2.2. Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній діяльності
2.3. Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами
Лекція 3. Облік валютних операцій
3.1. Поняття валютних цінностей та операцій з ними
3.2. Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку
3.3. Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
3.4. Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському обліку
Лекція 4. Облік розрахункових операцій
4.1. Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях
4.2. Кредитні операції
Лекція 5. Загальні засади експортно-імпортної діяльності
5.1. Митні процедури та порядок формування митної вартості
5.2. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій
5.3. Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями
Лекція 6. Облік імпортних операцій
6.1. Загальні засади здійснення імпортних операцій
6.2. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок
6.3. Особливості обліку імпорту робіт, послуг
6.4. Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику
Лекція 7. Облік експортних операцій
7.1. Основні поняття
7.2. Бухгалтерський облік операцій з експорту товарів (продукції) за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок
7.3. Облік операцій з експорту робіт, послуг
7.4. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців
Лекція 8. Облік інших зовнішньоекономічних операцій
8.1. Облік лізингових операцій
8.2. Облік реекспортних та реімпортних операцій
8.3. Облік консигнаційних та комісійних операцій
8.4. Облік комплексного будівництва об'єктів за кордоном, надання та отримання технічної та гуманітарної допомоги
8.5. Облік міжнародних автотранспортних перевезень
8.6. Облік валютних операцій, пов'язаних з формуванням та рухом статутного капіталу
8.7. Облік розрахунків з відрядження за кордон
Лекція 9. Облік зустрічної торгівлі
9.1. Зустрічна торгівля та її форми
9.2. Поняття та облік компенсаційних операцій
9.3. Поняття та облік бартерних операцій
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною
10.1. Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею
10.2. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною
Лекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах
11.1. Вільні економічні зони: поняття, види, порядок створення
11.2. Функціонування вільних економічних зон в Україні
11.3. Поняття та види офшорних компаній
11.4. Міжнародний офшорний бізнес
11.5. Організація та ведення обліку зовнішньоекономічних операцій з підприємствами, зареєстрованими в офшорних зонах
Лекція 12. Звітність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
12.1. Бухгалтерська фінансова звітність
12.2. Статистична звітність
12.3. Інші форми звітності
Лекція 13. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
13.1. Зміст, завдання та методи економічного аналізу в сфері зовнішньоекономічних зв'язків
13.2. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій
13.3. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій
13.4. Аналіз фінансового стану підприємства-контрагента
Додатки
Рекомендована література
Вернуться
  • Комментарий: 0
  • Просмотров: 73
Уважаемый читатель, Вы зашли в библиотеку как незарегистрированный читатель.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


Добавить отзыв или комментарий
Имя:*
E-Mail:*
Введите два слова, показанных на изображении: *